Fälla träd nära elledning

Vi kan vara med och övervaka när du fäller träd

Ska du fälla träd på tomten?

Finns det någon elledning som står i närheten av trädet du ska fälla kan vi vara med och övervaka så att fällningen går säkert och problemfritt. Meddela oss senast fem arbetsdagar innan du ska fälla träden. Tänk på att vi inte utför själva trädfällningen.

Har du inte ansökt om trädbevakning och ett träd faller på våra ledningar får du betala för den skadade ledningen. Behöver du hjälp med fällningen kontaktar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Vid akut fara

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning uppskattar vi om du anmäler det till oss.

Kontakta kundcenter på 060-600 50 20 om du har frågor eller funderingar.