Haparandavägen – Byte av nätstation

Nätstationen som står vid Haparandavägen 81 är gammal och ska därför bytas ut.

Arbetet pågår från onsdag den 19 april och cirka fem veckor framåt. Vi kommer att behöva schakta kring nätstationen, fälla en del träd och utföra arbeten med elnätet i anslutning till nätstationen. Under arbetets gång bryter vi strömmen vid ett par tillfällen och avbrotten aviseras minst två dagar i förväg. De röda markeringarna på kartan visar vilka av våra kunder som berörs av avbrotten. En tillfällig nätstation sätts upp tills den nya är på plats.

Hör av dig till projektledare Tony Edlund om du har frågor.

Tony Edlund, projektledare
060-658 56 18
tony.edlund@sundsvallelnat.se