Esplanaden – renovering av nätstation

Renoveringen av vår nätstation på Esplanaden.

Stationen 112 Esplanaden är ålderstigen och i behov av upprustning. Befintliga ställverk och transformatorer kommer ersättas med nya. Samtidigt ser vi över byggnaden och utför förbättringsåtgärder, både in- och utvändigt.

Nätstationen är en dubbelstation med en sektionering på msp-sidan och kommer att fortsatt vara så efter ombyggnationen.

Arbetet beräknas vara klart under november-december.