Esplanaden – renovering av nätstation

Arbetet med renoveringen är klart, utvändig målning och återställning av grönyta kommer ske Maj, Juni, 2020

Renoveringen av vår nätstation på Esplanaden.

Stationen 112 Esplanaden är ålderstigen och i behov av upprustning. Befintliga ställverk och transformatorer kommer ersättas med nya. Samtidigt ser vi över byggnaden och utför förbättringsåtgärder, både in- och utvändigt.

Nätstationen är en dubbelstation med en sektionering på msp-sidan och kommer att fortsatt vara så efter ombyggnationen.