Färjevägen – ombyggnation av elnätet

På Färjevägen ersätts befintlig luftledning med markkabel.

Under arbetet kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när ni passerar vår personal.

Arbetet pågår under hösten 2022 och rasering av luftledning sker vintern 2023.