Färjevägen – ombyggnation av elnätet

På Färjevägen ersätts befintlig luftledning med markkabel.

Under arbetet kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när ni passerar vår personal.

Arbetet står just nu still men kommer igång igen efter semestrarna.