Gammelvägen EL,Fiber och Gatubelysning

Vi bygger om från luftledning till jordkabelnät.

Detta är ett samprojekt mellan Sundsvall Elnät, ServaNet och Sundsvalls kommun.

I samband med att Sundsvall Elnät bygger om elnätet byggs nytt fibernät och gatubelysningen byts ut.

Projektet startade i början av Maj och beräknas vara klart i början av Juni, 2020.

För att läsa mer om fiberprojektet klicka här:

Kontakt

Tony Edlund projektledare

Peter Högdahl Projektledare ServaNet