Gammelvägen EL,Fiber och Gatubelysning

Vi bygger om från luftledning till jordkabelnät.

Detta är ett samprojekt mellan Sundsvall Elnät, ServaNet och Sundsvalls kommun.

I samband med att Sundsvall Elnät bygger om elnätet byggs nytt fibernät och gatubelysningen byts ut.

Projektet startade i början av Maj och beräknas vara klart i början av Juni, 2020.

Nu är schaktarbetet vid Gammelvägen klart, Belysningen kommer strax på plats. Under V27 kommer förhoppningsvis alla kunder vara överlagd till det nya nätet (El). Så fort alla är överlagda startas raseringen av stolpar och luftledning.

För att läsa mer om fiberprojektet klicka här:

Kontakt

Tony Edlund projektledare

Peter Högdahl Projektledare ServaNet