Gångviken – ombyggnad av elnätet

Det mesta av arbetet i området är nu färdigställt och det som återstår är att rasera luftledningarna och stolparna (finns det teleledning i stolpen blir den kvar). Entreprenören NCC sköter asfalteringen och det återstår nu endast en liten del.

 

I projektet ingår delar av/hela gatorna:

Birfeltsgatan, Cementvägen, Finstavägen, Flodbergsgatan, Kapellgatan, Kasernvägen, Knektbacken, Norra Vägen, Pensionärsgatan, Rekrytvägen, Ryssbacken, Skönviksvägen, Soldatvägen, Spårvägsgatan.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare