Gångviken – ombyggnad av elnätet

2019-06-10: Vi har nu fått en entreprenör som kommer att börja återställningsarbeten på fastigheter och diken mm samt asfalteringar.

Entreprenören kommer att kontakta berörda fastighetsägare för att stämma av arbetena.

De fastighetsägare som ska få nya fasadmätarskåp (FMS) uppsatta, kommer att kontaktas av Elicentra, som sköter all koppling som måste göras mellan FMS och fastigheten.

I projektet ingår delar av/hela gatorna:

Birfeltsgatan, Cementvägen, Finstavägen, Flodbergsgatan, Kapellgatan, Kasernvägen, Knektbacken, Norra Vägen, Pensionärsgatan, Rekrytvägen, Ryssbacken, Skönviksvägen, Soldatvägen, Spårvägsgatan.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare