Gångviken – ombyggnad av elnätet

2019-09-24: I dagsläget återstår det några kunder att flytta över från luftledning till fasadmätarskåp,

sedan ska vi rasera luftledningar och stolpar (finns det teleledning i stolpen blir den kvar).

All asfaltering är utlagd på NCC.

I projektet ingår delar av/hela gatorna:

Birfeltsgatan, Cementvägen, Finstavägen, Flodbergsgatan, Kapellgatan, Kasernvägen, Knektbacken, Norra Vägen, Pensionärsgatan, Rekrytvägen, Ryssbacken, Skönviksvägen, Soldatvägen, Spårvägsgatan.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare