Granloholmsvägen, Ystadsvägen, Linköpingsvägen, Burevägen och Lasarettsvägen med omnejd

Granloholmsvägen, Ystadsvägen, Linköpingsvägen, Burevägen och Lasarettsvägen

Vi kommer vi schakta och förlägga ca: 27000 m högspänningskabel i detta område. Störningar och begränsad framkomlighet i trafiken under arbetet.

Arbetet beräknas vara klart under november/december 2019.

Burevägen avstängd för fordonstrafik 4/11 – 22/11. Burevägen kommer användas som omledning för gående och cyklister.

Kontakt

Tony Edlund projektledare