Granloholmsvägen, Ystadsvägen, Linköpingsvägen, Burevägen och Lasarettsvägen med omnejd

Granloholmsvägen, Ystadsvägen, Linköpingsvägen, Burevägen och Lasarettsvägen

Under vår, sommar och höst 2019 kommer vi schakta och förlägga ca: 27000 m högspänningskabel i detta område.

Störningar och begränsad framkomlighet i trafiken under arbetet.

 

Kontakt

Tony Edlund projektledare