Granloholmsvägen, Ystadsvägen, Linköpingsvägen, Burevägen och Lasarettsvägen med omnejd

M8 Kabelbyte

Vi återställer vägar och gräsytor i området.

Återställningsarbetet sker på Granloholmsvägen, Ystadsvägen, Linköpingsvägen, Burevägen och Lasarettsvägen och beräknas vara klart under juni, 2020.
Störningar och begränsad framkomlighet i trafiken under arbetet. Vi har schaktat och förlagt ca: 27000 m högspänningskabel i detta område.

Kontakt

Tony Edlund projektledare