Inmätning av elkablar

För att öka driftsäkerheten i nätet pågår ständigt inmätning av tidigare nedgrävda elkablar. Målsättningen är att varje år mäta in 75 km elkablar.

 

Arbetet delas upp i olika delar under året och just nu pågår inmätningar i Vi, Älva och Rökland på Alnö. Se karta. Vår entreprenör, Kraftservice i Norden AB, söker rätt på kablarna och mäter in dessa med GPS. Även kablar på privata tomter markeras med färgad spray på marken.