Inmätning av elkablar

För att öka driftsäkerheten i nätet pågår ständigt inmätning av tidigare odokumenterade nedgrävda elkablar. Vår entreprenör söker rätt på kablarna och mäter in dessa med GPS.

Målsättningen är att varje år mäta in 75km elkablar. Vi är nu i slutfasen på årets inmätningsprojekt och arbetet har delats upp i olika delar under året, se detaljer nedan.

Del 2 är i slutfasen

Dessa adresser/områden berörs: Januarivägen, Skönhamnsvägen, Kempevägen, Stenkullen, Söndagsvägen 162, Västland och Västlandsvägen.

Del 3 pågår för fullt

Dessa adresser/områden berörs: Johannedalsvägen, Bruksgårdsvägen, Finstavägen, Knektbacken, Kassernvägen, Skönviks folkets hus, Gångviken, Skönviksvägen, Skönvik, Skönviks skidbacke, Falevägen 17, Norra Birsta och Sköns kyrka.