Inmätning av elkablar

För att öka driftsäkerheten i nätet pågår ständigt inmätning av tidigare nedgrävda elkablar. Vår entreprenör söker rätt på kablarna och mäter in dessa med GPS.
Målsättningen är att varje år mäta in 75 km elkablar. Arbetet delas upp i olika delar under året och just nu pågår inmätningar i centrala Alnö. Se karta.