Kabelbyte Norra Berget och Granloholm

Karta där berörda områden är inringade

Under sommaren och hösten 2020 kommer vi byta ut cirka 8000 meter Högspänningskabel i Granloholm och Norra Berget området. Under utbytet kommer det bli störningar i trafiken och framkomligheten påverkas, detta gäller även vissa gång och cykelvägar. Erforderliga trafikanvisningar kommer etableras för att underlätta och minimera störningar i samband med arbetet.

Kristinavägen (Haga) kommer även lågspänningsnätet bytas ut, där förbereder ServaNet samtidigt för anslutning till fibernätet.

Projektet beräknas starta Juni och vara klart November -2020. Viss del av återställningsarbetet kan komma ske våren 2021.

I huvudsak berörs gatorna: Varbergsvägen, Laholmsvägen, Malmövägen, Kalmarvägen, Granloholmsvägen, Uppsalavägen, Linköpingsvägen, Gaffelbyvägen, Gustav Adolfsvägen och Kristinavägen.

Start V.27 vid Granloholmscentrum. Under V.28 kommer det borras under Granloholmsleden och Linköpingsvägen.

Projektet är i gång för fullt. Just nu schaktas Malmövägen, Kalmarvägen och Uppsalavägen. V.36 Beräknas gatorna kring Norra Berget påbörjas.

Sista skarvarbetet vid Norra Berget och Kristinavägen pågår, beräknas vara klart 21-03-15.

Återställning av skarvgropar sker under våren 21.

Kontakt

Tony Edlund projektledare