Kantarell- och Champinjonvägen – ombyggnation

För att bevara vårt driftsäkra och stabila nät genomför vi varje år projekt för att bygga och förstärka elnätet.

De sista inkopplingarna sker under december. Återställningen av marken görs våren 2022.

Upphandlingen är klar och det blir NeTel som hjälper oss att bygga om elnätet i området. Under detta projekt ska vi bland annat, gräva ner luftledningar, byta ut kabelskåp samt äldre elledningar.

I projektet hjälper vi också ServaNet att bygga ut sitt fibernät genom att samförlägga el- och fiberkabel.

I de projekt där ett hembesök krävs kontaktas du som kund, alltid i god tid innan för att komma överens om en tid som passar dig. Under projektets gång kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när du passerar vår personal. Kortare avbrott kan förekomma under projektets gång.

Urban Tellebo, projektledare Elnät
urban.tellebo@sundsvallelnat.se
060 – 658 56 19

Kundcenter
info@sundsvallelnat.se
060 – 600 50 20