Kantarell- och Champinjonvägen – ombyggnation

För att bevara vårt driftsäkra och stabila nät genomför vi varje år projekt för att bygga och förstärka elnätet. I projektet hjälper vi också Servanet att bygga ut sitt fibernät genom att samförlägga el- och fiberkabel.

NeTel hjälper oss med arbetet i området. Under detta projekt ska vi bland annat, gräva ner luftledningar, byta ut kabelskåp samt äldre elledningar.

Viss återställning av marken efter grävarbetet återstår och är planerat att färdigställas 2023.

 

Urban Tellebo, projektledare Elnät
urban.tellebo@sundsvallelnat.se
060 – 658 56 19

Kundcenter
info@sundsvallelnat.se
060 – 600 50 20