Krokudden – ombyggnation av elnätet

På Krokudden ska befintlig luftledning ersättas med markkabel.

Under arbetet kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när ni passerar vår personal.

Arbetet är planerat att starta i augusti och pågå till årsskiftet.