Krokudden – ombyggnation av elnätet

På Krokudden ska befintlig luftledning ersättas med markkabel.

Under arbetet kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när ni passerar vår personal. Det mesta av arbetet blir klart innan årsskiftet.

Rasering av luftledningarna i området sker under 2023.