Ludvigsbergsvägen-Repslagarevägen – ombyggnation av elnätet

För att möjliggöra högsta leveranssäkerhet ska vi bygga om stora delar av befintligt jordkabelnät i området Ludvigsbergsvägen-Repslagarevägen.

Ungefär hälften av grävarbetet är klart och i slutet av september påbörjas tomtgrävningar i området. Du blir kontaktad av oss om vi ska gräva på din tomt eller om vi behöver bryta strömmen till din fastighet.

Syftet med ombyggnationen är att säkra ditt, och intilliggande, områdes elleverans och kvalité. Projektet är beräknat att pågå året ut och kommer att leda till stora trafikstörningar på Repslagarevägen. Arbetet utförs av Midnet.

Har du frågor kring vårt arbete, eller vill upplysa oss om något är du alltid välkommen att kontakta oss!

Tony Edlund, projektledare
060-658 56 18
tony.edlund@sundsvallelnat.se