Ludvigsbergsvägen-Repslagarevägen – ombyggnation av elnätet

För att möjliggöra högsta leveranssäkerhet ska vi bygga om stora delar av befintligt jordkabelnät i området Ludvigsbergsvägen-Repslagarevägen.

Grävarbetet i området är färdigt. Under vintern 2023 fortsätter arbetet med att koppla över alla fastigheter från det gamla till det nya elnätet. Om allt går som planerat blir det färdigt i februari. Återställning av marken sker våren och sommaren 2023.

Syftet med ombyggnationen är att säkra ditt, och intilliggande, områdes elleverans och kvalité. Projektet är beräknat att pågå året ut och kommer att leda till stora trafikstörningar på Repslagarevägen. Arbetet utförs av Midnet.

Har du frågor kring vårt arbete, eller vill upplysa oss om något är du alltid välkommen att kontakta oss!

Tony Edlund, projektledare
060-658 56 18
tony.edlund@sundsvallelnat.se