Manuell avläsning av elmätare hos ett antal kunder

På grund av mätinsamlingsproblem saknar vi just nu mätarställningen hos vissa av våra kunder.

För att vi ska kunna fakturera för förbrukningen behöver vi därför göra dessa avläsningar manuellt, annars kan det leda till att flera månaders förbrukning hamnar på samma faktura.

Vi bokar ingen tid då arbetet sker från utsidan av husen, på stolpar eller fasadmätarskåp. I vissa undantagsfall kan de behöva komma in i fastigheten för att färdigställa mätningen och de tar då, i första hand, kontakt via brev. Om de inte får någon återkoppling blir du kontaktad via samtal eller sms från 073-0575683 för en tidsbokning.

Fram tills alla elmätare i vårt nät blivit smarta måste denna mätning utföras manuellt.