Medskogsbron – ombyggnation av elnätet

För att bevara vårt driftsäkra och stabila nät genomför vi varje år ombyggnationer av elnätet. I år är det Medskogsbrons tur.

Netel hjälper oss att bygga om elnätet i området och arbetet förväntas pågå mellan juli och september. All luftledning ska rivas och därefter ska nya elkablar grävas ner i marken runt om i området.

I de projekt där ett hembesök krävs kontaktas kunder i området alltid i god tid innan för att komma överens om en tid som passar. Under projektets gång kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när du passerar vår personal.

Vi reserverar oss för att visst återställningsarbete kan komma att pågå efter det att ombyggnationen är klart.

Tony Edlund
tony.edlund@sundsvallelnat.se
060 – 658 56 18

Kundcenter
info@sundsvallelnat.se
060 – 600 50 20