Norra Järnvägsgatan – byte av nätstation

Vi genomför ett nätstationsbyte under sommaren 2023.

Nätstationen på Norra Järnvägsgatan behöver bytas ut. Arbetet beräknas pågå under sommarmånaderna.

Kontakt:
Patrik Edlund, projektledare
060 – 658 56 38
patrik.edlund@sundsvallelnät.se