Norra Spikarna – ombyggnation av elnätet

I norra Spikarna har befintlig luftledning ersatts med markkabel.

18 fastigheter har fått en ny servisledning och ett fasadmätarskåp uppsatt. Under vintern 2022/2023 rivs den gamla luftledningen.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare