Norra Spikarna – ombyggnation av elnätet

I norra Spikarna ersätts, med start under sensommaren, befintlig luftledning med markkabel. Arbetet sker från vägen ner mot hamnen och förbi Spikarbryggan och vi upphandlar ingen extern entreprenör för projektet.

18 fastigheter får, i samband med byggnationen, ny servisledning och ett fasadmätarskåp uppsatt. Vi kommer att kontakta berörda fastighetsägare angående när, i tid, detta kommer att ske.

Under arbetet kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när ni passerar vår personal.

Vi räknar med att vara klara vid årsskiftet 2021/2022.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare