Norra Spikarna – ombyggnation av elnätet

I norra Spikarna har befintlig luftledning ersatts med markkabel.

18 fastigheter har fått en ny servisledning och ett fasadmätarskåp uppsatt. Under våren 2023, när marken blivit lite mjukare, rivs den sista delen av den gamla luftledningen.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare