Norra Spikarna – Ombyggnad av elnätet

I Norra Spikarna kommer befintligt luftledningsnät att ersättas med markkabel från vägen ner mot hamnen och upp förbi Spikarbryggan.

Bl.a. så kommer 18st fastigheter få ny servisledning och ett fasadmätarskåp uppsatt. Fastighetsägare som direkt berörs av ombyggnationen, kommer att kontaktas av Sundsvall elnät.

Risk för störning i trafiken då grävmaskiner kommer att befinna sig i området.

Arbetet beräknas pågå under sensommaren/hösten.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare