Ombyggnad Lågspännig Nebulosavägen

Satellitkarta som visar Nebulosa- och Birstavägen

Ombyggnad av befintlig luftledning till jordkabel på grund av utdömt vid besiktning.

Beräknad start 20-09-10.

Beräknas pågå i ca: 2 veckor

Begränsad framkomlighet under byggnation

Berörda vägar. Nebulosavägen Birstavägen

Kontakt

Tony Edlund projektledare