Nebulosavägen – ombyggnation lågspänning

Satellitkarta som visar Nebulosa- och Birstavägen

Nu är ombyggnationen klar och under maj månad räknar vi med att bli klara med återställningsarbetet.

Vi vill hålla en hög driftsäkerhet i vårt nät och arbetar kontinuerligt med att utveckla och underhålla nätet. I detta projekt har vi bygg bort befintlig luftledning och ersatt med jordkabel.

Kontakt

Tony Edlund projektledare