Ombyggnad Lågspänning Sidsjön

Karta över Gnejs- ,Glimmer-, Kummel- , Skiftes- och Tegelbruksvägen

Ombyggnad Lågspänningsnätet Sidsjön

Under sommaren och hösten 2020 kommer vi bygga om vårt lågspänningsnät i området. Total schaktsträcka ca: 3500 m

och ca: 6000 m kabel kommer bytas ut. Ny Nätstation vid Granitvägen Tegelbruksgatan och 15 st kabelskåp byts ut.

Arbetet beräknas börja 8 Juni och vara klart i November.

Bakgrund till arbetet är att delar av nätet börjar bli ålderstiget och att varje fastighet skall anslutas direkt till kabelskåp.

Störningar i trafiken kommer förekomma under tiden arbetet pågår.

Avbrottsarbeten och arbeten som berör fastighetsägare direkt, kommer aviseras.

Berörda gator: Glimmervägen, Gnejsvägen, Skiffervägen, Porfyrvägen, Kummelgatan och Tegelbruksgatan.

Nu är projektet igång. Vi startade med Gnejsvägen och delar av Tegelbruksgatan. Planen är att fortsätta Glimmervägen, Skiffervägen, Tegelbruksgatan och avsluta med Kummelgatan och Porfyrvägen.

Schakt Gnejsvägen och anslutande del av Tegelbruksgatan börjar bli klart. Omläggning av lågspänningsnätet påbörjas v.36. Schakt Glimmervägen, Skiffervägen och sista delen av Tegelbruksgatan påbörjas v.36.

Kummelgatan och Porfyrvägen beräknas starta slutet av Oktober. En förskjutning av sluttiden med ca 1 månad.

Schakt och förläggning är nu klart. Vi kommer se över  återställning av grönytor och asfalt under våren 21.

En kund på Porfyrvägen kvarstår för över flytt till det nya nätet.

 

Kontakt

Tony Edlund projektledare