Ombyggnad Lågspänning Sidsjön

Ombyggnad Lågspänningsnätet Sidsjön

Under sommaren och hösten 2020 kommer vi bygga om vårt lågspänningsnät i området. Total schaktsträcka ca: 3500 m

och ca: 6000 m kabel kommer bytas ut. Ny Nätstation vid Granitvägen Tegelbruksgatan och 15 st kabelskåp byts ut.

Arbetet beräknas börja 8 Juni och vara klart i slutet av Oktober.

Bakgrund till arbetet är att delar av nätet börjar bli ålderstiget och att varje fastighet skall anslutas direkt till kabelskåp.

Störningar i trafiken kommer förekomma under tiden arbetet pågår.

Avbrottsarbeten och arbeten som berör fastighetsägare direkt kommer aviseras.

Berörda gator: Glimmervägen, Gnejsvägen, Skiffervägen, Porfyrvägen, Kummelgatan och Tegelbruksgatan.

 

 

Kontakt

Tony Edlund projektledare