Ombyggnad Lågspänning Sidsjön

Ombyggnad Lågspänningsnätet Sidsjön

Under sommaren och hösten 2020 kommer vi bygga om vårt lågspänningsnät i området. Total schaktsträcka ca: 3500 m

och ca: 6000 m kabel kommer bytas ut. Ny Nätstation vid Granitvägen Tegelbruksgatan och 15 st kabelskåp byts ut.

Arbetet beräknas börja 8 Juni och vara klart i slutet av Oktober.

Bakgrund till arbetet är att delar av nätet börjar bli ålderstiget och att varje fastighet skall anslutas direkt till kabelskåp.

Störningar i trafiken kommer förekomma under tiden arbetet pågår.

Avbrottsarbeten och arbeten som berör fastighetsägare direkt kommer aviseras.

Berörda gator: Glimmervägen, Gnejsvägen, Skiffervägen, Porfyrvägen, Kummelgatan och Tegelbruksgatan.

Nu är projektet igång. Vi startade med Gnejsvägen och delar av Tegelbruksgatan. Planen är att fortsätta Glimmervägen, Skiffervägen, Tegelbruksgatan och avsluta med Kummelgatan och Porfyrvägen.

 

Kontakt

Tony Edlund projektledare