Petersvik – ombyggnation av elnätet

Arbetet är igång!
Nu är arbetet med att förnya och förstärka elnätet i Petersvik igång. Gräv- och elarbete, som utförs i egen regi, beräknas pågå fram till årsskiftet 2023/2024.

Vad händer i området? 
Nya elkablar ska förläggas i Petersvik vilket innebär att vi behöver schakta i gator och gångvägar. Under arbetets gång kan trafikstörningar, som exempelvis begränsad framkomlighet, förekomma och vi vädjar om att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna. Viss återställning av marken efter grävarbetet kan komma att ske under våren/sommaren 2024.

I skrivande stund är cirka 60% av grävarbetet klart och under vecka 35 påbörjas återställningsarbetet i form av asfaltering. Vecka 34 börjar vi gräva på tomter för att succesivt flytta över hushåll till ny elservis. Berörda kunder blir då kontaktade av våra montörer för att boka en tid för avbrottet som sker under överflytten.

Har du frågor om projektet? Tveka inte att kontakta ansvarig projektledare. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Tony Edlund, projektledare Sundsvall Elnät
tony.edlund@sundsvallelnat.se
060-658 56 18