Petersvik – ombyggnation av elnätet

Under 2023 görs ombyggnation av elnätet Petersvik i syfte att förnya och förstärka vårt nät.

Nya elkablar ska förläggas i marken vilket innebär att vi måste schakta i gator och gångvägar. Arbetet leder till störningar i trafik och framkomlighet i området och vi ber dig att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna.

Upphandling av arbetet pågår. Själva utförandet startar i april 2023 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2023/2024. Viss återställning av marken efter grävarbetet kan komma att ske under våren/sommaren 2024.

Har du frågor gällande ombyggnationen? Kontakta projektledare Tony Edlund på tony.edlund@sundsvallelnat.se , 060-658 56 18.