Rättscentrum – vi förstärker elnätet

När snön smält och tjälen gått ur marken påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätet i området kring Rättscentrum. Vi delar in området i två etapper där etapp två ligger med i den preliminära projektplaneringen för 2025. För etapp ett´s del räknar vi med att dra igång under maj 2024 och om allt går enligt plan sker färdigställandet av etapp ett i slutet av 2024.

Hur påverkas området under projektet?
I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och omledningar av trafik kommer att ske. De gator som påverkas mest av projektet är Södra Tjärngatan, Storgatan och Rektorsgatan. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter.

Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om
detta i god tid innan strömmen bryts. Detta kan också beröra dig som bor, driver verksamhet eller äger fastigheter i etapp 2.

Ska ni gräva på min fastighet?
Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta tidigare kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Äger du en fastighet i området och har hyresgäster vill vi uppmuntra dig att informera de om projektet och vilken påverkan det har på området under projekttiden.

Kontakta mig vid frågor!
Patrik Edlund, projektledare
060 – 658 56 38
patrik.edlund@sundsvallelnat.se