Ripsandsviken – ombyggnation av elnätet

I Ripsandsviken ska befintlig luftledning ersättas med markkabel.

Under arbetet kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när ni passerar vår personal.

Arbetet startade i oktober 2022 och kommer pågå till våren/sommaren 2023.