Södermalm – ombyggnation av elnätet

För att bevara vårt driftsäkra och stabila nät genomför vi varje år projekt för att bygga och förstärka elnätet. Nu är det Södermalms tur!


Vad ska göras?
Upphandlingen är klar och det blir VTG som hjälper oss att bygga om elnätet i området. Arbetet med att byta befintliga elkablar drar igång under augusti månad. Utöver detta ska samtliga hushåll i området få egna el-serviser.

I projektet hjälper vi också ServaNet att bygga ut sitt fibernät genom att samförlägga el- och fiberkabel.

Hur påverkar det boende i området?
I de projekt där ett hembesök krävs kontaktas du som kund, alltid i god tid innan för att komma överens om en tid som passar dig. Under projektets gång kan det finnas risk för trafikstörningar och vi vädjar om att köra försiktigt när du passerar vår personal.

När är ni klara?
Vår förhoppning är att vara klara med projektet under månadsskiftet oktober-november, med reservation för att visst återställningsarbete kan skjutas framåt tills det att vädret tillåter.

Tony Edlund
tony.edlund@sundsvallelnat.se
060 – 658 56 18

Kundcenter
info@sundsvallelnat.se
060 – 600 50 20