Södermalm/Östermalm – Ombyggnation av elnätet

Över stora delar av Östermalm och Södermalm görs en ombyggnation av elnätet i syfte att förnya och förstärka vårt nät. Grävarbetet startar vecka 25, söder om Gränsgatan, och väntas pågå året ut.

Nya elkablar ska förläggas i marken vilket innebär att vi måste schakta i gator och gångvägar. Arbetet innebär stora störningar på trafik och framkomlighet i området och vi ber dig att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna. Schaktarbete ska även utföras på ett antal tomter och om du berörs av detta har du kontaktats personligen.

Har du frågor gällande ombyggnationen? Kontakta projektledare Patrik Edlund på patrik.edlund@sundsvallelnat.se , 060-658 56 38.