Södermalm/Östermalm – Ombyggnation av elnätet

Över stora delar av Östermalm och Södermalm görs en ombyggnation av elnätet i syfte att förnya och förstärka vårt nät. Arbetet beräknas bli färdigt under hösten 2023.

Nya elkablar ska förläggas i marken vilket innebär att vi måste schakta i gator och gångvägar. Detta leder till stora störningar på trafik och framkomlighet i området och vi ber dig att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna. Grävarbete ska även utföras på ett antal tomter och om du berörs av detta har du kontaktats personligen.

Arbetet har under 2022 varit koncentrerat på Södermalm. I maj 2023, när tjälen gått ur marken, drar vi igång igen. Då fortsätter vi att byta ut ledningarna på Södermalm och återställer marken efter grävarbetet som gjorts under fjolåret. Under 2023 utförs arbetet med elnätet på Östermalm.

Om vi behöver bryta strömmen meddelar vi dig såklart i förväg.

Har du frågor gällande ombyggnationen är du varmt välkommen att höra av dig.

Patrik Edlund, projektledare
patrik.edlund@sundsvallelnat.se
060-658 56 38