Södermalm/Östermalm – Ombyggnation av elnätet

Över stora delar av Östermalm och Södermalm görs en ombyggnation av elnätet i syfte att förnya och förstärka vårt nät.

Nya elkablar ska förläggas i marken vilket innebär att vi måste schakta i gator och gångvägar. Arbetet innebär stora störningar på trafik och framkomlighet i området och vi ber dig att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna. Schaktarbete ska även utföras på ett antal tomter och om du berörs av detta har du kontaktats personligen.

Projektets omfattning har ökat då många oförutsedda utmaningar dykt upp längs vägen och vi kommer därför inte hinna färdigt innan årsskiftet, som var planen från början.

Arbetet har under hösten varit koncentrerat på Södermalm och vi har ännu inte hunnit börja på Östermalm. Grävarbetet pausas till stor del under vintern och startar igen våren 2023, när tjälen släppt. Då fortsätter vi att byta ut ledningarna på Södermalm och återställer marken efter grävarbetet som gjorts under hösten. Under 2023 utförs arbetet med elnätet på Östermalm.

Under vintern fortsätter vi med elarbeten och även grävarbete i begränsad utsträckning, därför kan strömavbrott fortfarande förekomma. De som påverkas meddelar vi såklart i förväg. Vi utför också rasering av hängkablar.

Har du frågor gällande ombyggnationen? Kontakta projektledare Patrik Edlund på patrik.edlund@sundsvallelnat.se , 060-658 56 38.