Tunadal – ombyggnad av elnätet

För att möjliggöra högsta leveranssäkerhet har vi valt att bygga om befintligt luftledningsnät till jordkabelnät.

Syftet med ombyggnationen är att säkra ditt, och intilliggande, områdes elleverans och kvalité. Blir du berörd av projektet annat än att vi gräver i området kommer du att bli kontaktad av vår projektör. Under arbetets gång kommer vi att använda oss av grävmaskiner och lastbilar som kan upplevas som störande, men vi hoppas på din förståelse och att du har överseende med det. Projektet kan även medföra planerade strömavbrott, vilket du i sådant fall kommer att bli informerad om.

2020-01-09: Vi har nu pausat för säsongen och till våren återupptar vi arbetet igen. Då återstår ca 150 meter schakt, återställningar, asfaltering och rasering av stolparna.

Kontakt

Urban Tellebo projektledare