Örnsköldsallén, Västermalm – ombyggnation av elnätet

Under 2023 görs ombyggnation av elnätet på Västermalm i syfte att förnya och förstärka vårt nät.

Upphandlingen är nu klar och det blir Maskinringen som hjälper oss med projektet. Arbetet drar igång i maj och beräknas pågå fram till årsskiftet 2023/2024.

Nya elkablar ska förläggas i marken vilket innebär att vi måste schakta i gator och gångvägar. Arbetet leder till störningar i trafik och framkomlighet i området och vi ber dig att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna. Schaktarbete ska även utföras på ett antal tomter och om du berörs av detta kontaktats du personligen.

Har du frågor gällande ombyggnationen? Kontakta projektledare Patrik Edlund.

Patrik Edlund, projektledare
patrik.edlund@sundsvallelnat.se
060-658 56 38