Västermalm – ombyggnation av elnätet

Under 2023 görs ombyggnation av elnätet på Västermalm i syfte att förnya och förstärka vårt nät.

Nya elkablar ska förläggas i marken vilket innebär att vi måste schakta i gator och gångvägar. Arbetet leder till störningar i trafik och framkomlighet i området och vi ber dig att köra försiktigt förbi de som jobbar ute på vägarna. Schaktarbete ska även utföras på ett antal tomter och om du berörs av detta kontaktats du personligen.

Planeringsarbetet pågår. Själva utförandet startar under kvartal två 2023 och beräknas pågå fram till årsskiftet 2023/2024.

Har du frågor gällande ombyggnationen? Kontakta projektledare Patrik Edlund på patrik.edlund@sundsvallelnat.se , 060-658 56 38.