Örnsköldsallén, Västermalm – ombyggnation av elnätet

Under 2023 görs ombyggnation av elnätet på Västermalm i syfte att förnya och förstärka vårt nät.

Projektet på Örnsköldsallén börjar lida mot sitt slut och det arbete som återstår är nu några få meter grävning samt fortsättning på de återställningsarbeten, i form av exempelvis asfaltering, vi genomfört löpande under projektet.

Vad har vi gjort?

Nya elkablar har grävts ner i marken vilket har inneburit schaktning i gator och gångvägar. Utöver detta har schaktarbete även utförts s på ett antal tomter.

Har du frågor gällande ombyggnationen? Kontakta projektledare Patrik Edlund.

Patrik Edlund, projektledare
patrik.edlund@sundsvallelnat.se
060-658 56 38