Västland – ombyggnad av elnätet

I projektet ingår delar av/hela gatorna: Galaxvägen, Kometvägen, Lisatået, Meteorvägen, Planetvägen, Satellitvägen, Västlandsvägen.

För att möjliggöra högsta leveranssäkerhet har vi valt att bygga om befintligt luftledningsnät till jordkabelnät. Vår entreprenör Sundfrakt startar grävarbetet i början av november, med målsättningen att bli färdiga innan årsskiftet.

Syftet med ombyggnationen är att säkra ditt, och intilliggande, områdes elleverans och kvalité.

2020-01-09: I dagsläget återstår rasering av luftledningar och stolpar (finns det teleledning i stolpen blir den kvar).

All asfaltering är utlagd på NCC och nu återstå endast en liten del.

 

Kontakt

Urban Tellebo projektledare