Västland – ombyggnad av elnätet

I projektet ingår delar av/hela gatorna: Galaxvägen, Kometvägen, Lisatået, Meteorvägen, Planetvägen, Satellitvägen, Västlandsvägen.

För att möjliggöra högsta leveranssäkerhet har vi valt att bygga om befintligt luftledningsnät till jordkabelnät. Vår entreprenör Tunbyn GK startar grävarbetet i början av november, med målsättningen att bli färdiga innan årsskiftet.

Syftet med ombyggnationen är att säkra ditt, och intilliggande, områdes elleverans och kvalité.

2019-06-10: Vi har nu fått en entreprenör som kommer att börja återställningsarbeten på fastigheter och diken mm samt asfalteringar.

Entreprenören kommer att kontakta berörda fastighetsägare för att stämma av arbetena.

 

 

Kontakt

Urban Tellebo projektledare