Vi förstärker elnätet i Sibirien

När snön smält och tjälen gått ur marken påbörjar vi arbetet med att byta ut elledningar och
kabelskåp i Sibirien. Vi räknar med att dra igång under april och om allt går enligt plan sker
färdigställandet i slutet av 2024.

Hur påverkas området under projektet?
I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder,
att vara begränsad och omledningar av trafik kommer att ske. Utöver detta behöver vi, under kortare
perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter. Du, som berörs av det sistnämnda, får separat
information om detta i god tid innan strömmen bryts.

Hur påverkas området under projektet?
Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du
inte fått ett brev om detta tidigare kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag, som fastighetsägare, göra något?
Informera eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha för dem.

Tony Edlund, projektledare
070 – 311 81 66
tony.edlund@sundsvallelnat.se