Vi förstärker elnätet på Klackvägen

I slutet av sommaren påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätet på Klackvägen. Under projektet ska vi ska byta ledningar, kabelskåp samt stationer och om allt går enligt plan räknar vi med att vara klara innan årsskiftet 24/25.

Hur påverkas området under projektet?
I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och eventuella omledningar av trafik kommer att ske. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter. Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om detta i god tid innan strömmen bryts.

Ska ni gräva på min fastighet?
Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta tidigare kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag göra något?
Informera gärna eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha för dem.

Kontakta mig vid frågor! 
Urban Tellebo, projektledare
060-6585619
urban.tellebo@sundsvallelnat.se