Vi förstärker elnätet på Kryssarvägen

När snön har tinat och tjälen gått ur marken påbörjar vi arbetet med att förstärka elnätet på Kryssarvägen. Under projektet ska vi ska byta ledningar samt kabelskåp och om allt går enligt plan räknar vi med att vara klara i slutet av sommaren.

Hur påverkas området under projektet?
I och med att nya kablar ska grävas ner i området kommer framkomligheten, under vissa perioder, att vara begränsad och eventuella omledningar av trafik kommer att ske. Utöver detta behöver vi, under kortare perioder, bryta strömmen i ett antal fastigheter. Du, som berörs av det sistnämnda, får separat information om detta i god tid innan strömmen bryts.

Ska ni gräva på min fastighet?
Vi kontaktar de som berörs av grävarbetet på fastigheter innan vi sätter skopan i backen. Har du inte fått ett brev om detta tidigare kommer ingen grävning att ske på din tomt.

Behöver jag göra något?
Informera gärna eventuella hyresgäster om projektet och vilken påverkan det kommer att ha för dem.

Kontakta mig vid frågor!

Urban Tellebo, projektledare
060-658 56 19
urban.tellebo@sundsvallelnat.se