Sundsvall Elnät gör resultat på 34 miljoner kronor för 2015 trots oförändrade nätpriser

2015 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 34 miljoner kronor gör Sundsvall Elnät ett något bättre resultat än budget på 30 miljoner kronor. Och detta trots att bolaget har hållit oförändrade nätpriser under året.

– Vi är naturligtvis väldigt nöjda över vårt goda resultat. Det finns en mängd faktorer som samverkar till det här resultatet. Nämnas kan fortsatt låga räntenivåer och låga kostnader för nätförluster under året, det vill säga skillnaden mellan den el som matas in i elnätet och den som kommer ut, blev lägre än beräknat, säger vd Göran Sörell.