Sundsvall Elnät på plats 29 av ca 170 elnätbolag i landet

Enligt Nils Holgerssonstudien, bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse, placerar sig Sundsvall Elnät på plats 29 av cirka 170 elnätbolag i landet. I länet är vi enligt samma undersökning det billigaste elnätsbolaget.

Läs hela rapporten här