Sundsvall Elnät tvingas höja nätpriserna med tre procent i januari

En kraftig höjning av regionnätsavgiften, d v s den avgift som Sundsvall Elnät behöver betala för att få ansluta sitt lokala nät till det regionala nätet, gör att bolaget tvingas till en höjning av sin nätavgift mot Sundsvallsborna med ett genomsnitt på tre procent.

För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 12 kronor mer i månaden. Bolaget kommer däremot inte att höja avgiften för lägenhetsinnehavare.

− Vår hållning är att höja avgifterna så lite som möjligt för att klara nödvändiga investeringar i nätet. 2017 handlar det bland annat om att kunna möta byggboomen här i stan med en ny och säker nätinfrastruktur, samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för en säkrare strömförsörjning i det befintliga nätet för så få avbrott som möjligt, säger Göran Sörell.

Sundsvall ligger fortfarande bra till i bostadsorganisationernas senaste undersökning Nils Holgerssonstudien. Sundsvallsbor i lägenhet har nämligen den billigaste nätavgiften i länet och den 34:e billigaste i landet i jämförelse med 167andra elnätsbolag i samma studie*.

För mer information, kontakta:
Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 060-600 50 50 / 070-652 45 65.
Lars-Erik Aspling, utvecklingsingenjör: 060-600 50 37 /
070-319 16 07.

Läs mer på www.nilsholgersson.nu. Se även bifogad fil med länsjämförelsen.

* Nils Holgerssonstudien är bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse där kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner jämförs. Syftet är att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Totalt deltar cirka 170 elnätsbolag i undersökningen.

Tarifferna 2017 och tills vidare.

Länsjämförelsen Nils Holgerssonstudien