Trafiksituationen påverkas då vi förstärker elnätet på Södermalm och delar av Östermalm

Vecka 25, 20-23 juni, startar vi ett omfattande arbete med att förstärka elnätet på Södermalm och på delar av Östermalm i Sundsvall. Området som berörs är Gränsgatan, Majorsgatan och Rebetskygatan samt kringliggande gator till dessa.

Med arbetet kommer en hel del schakt längs vägar och gångvägar, och därmed vissa störningar i området – både vad gäller trafiken, men även i form av kortare strömavbrott då kablar läggs om.

Läs mer i vårt pressmeddelande här.

Du kan även läsa mer om arbetet på vår projektsida för Södermalm/Östermalm.