Vad är vad på Elräkningen?

Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden? Kalle Lindholm, kommunikatör på enheten Energisystem på Energiföretagen, reder ut vad som är vad på elräkningen.