Var i länet borde man kunna ladda en elbil?

BioFuel Region har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie som ska ta reda på hur och var man borde kunna ladda fler elbilar i Västernorrland. Projektet kommer att besöka alla kommuner och anordna informationsmöten för att visa på möjligheterna med att bygga för elbilarnas ankomst.