Våra kabelskåp blir till konst i sommar

Som en del i det konstprojekt, där Sundsvalls museum och Stadsutveckling Sundsvall är huvudpersoner, förvandlas våra kabelskåp på Esplanaden till konst i sommar.

Konstnärerna Fredrik Wimmercrantz och Jörgen Sundelin håller i penslarna som ska förvandla kabelskåp, ventilationsrör och gatubrunnar längs Esplanaden från att enbart vara nödvändiga, till att också bli vackra. Att konsten kan förhindra klotter och därmed spara kommunen pengar är ytterligare en fördel, som kommer gratis, med konstprojektet.

Konstnärerna Fredrik Wimmercrantz och Jörgen Sundelin håller i penslarna som ska förvandla kabelskåp, ventilationsrör och gatubrunnar längs Esplanaden från att enbart vara nödvändiga, till att också bli vackra. Att konsten kan förhindra klotter och därmed spara kommunen pengar är ytterligare en fördel, som kommer gratis, med konstprojektet.

Läs Sundsvalls tidnings artikel om konstprojektet här