Vi axlar rollen som experter i Regionen Västernorrlands och Länsstyrelsens elektrifieringslöfte!

När Region Västernorrland och Länsstyrelsen avger ett elektrifieringslöfte vill vi självklart vara med och bidra med vår expertis. Löftet innefattar att gemensamt arbeta för en ökad elektrifiering av godstransporter med målsättningen att en, eller flera, regionala elektrifieringpiloter ska komma till stånd i Västernorrland.

Till sin hjälp har Regionen och Länsstyrelsen 17 aktörer från Västernorrland, där var och en ansvarar för en del i elektrifieringslöftet. Bland de 17 hittar man förutom Sundsvall Elnät bland andra Kyl- och Frysexpressen, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks Airport och Biofuel Region.

Vi, på Sundsvall Elnät, kommer att erbjuda teknisk rådgivning vid etablering av laddlösningar inom vårt distributionsområde.