Vi betalar ut avbrottsersättning till dig som hade avbrott över 12 timmar den 3-4 september

Om du hade ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar får du ett brev av oss med information om hur vi kommer betala ut avbrottsersättningen – då behöver du alltså inte kontakta oss.

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd