Vi betalar ut avbrottsersättning till dig som hade avbrott över 12 timmar den 3-4 september

Om du hade ett sammanhängande strömavbrott om minst 12 timmar får du ett brev av oss med information om vilka uppgifter vi behöver av dig för att kunna betala ut avbrottsersättningen – då behöver du alltså inte kontakta oss.

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd