Vi genomför en kundundersökning!

Just nu genomför vi en kundundersökning där vi bland annat ställer frågor om vad du, som kund, tycker om Sundsvall Elnät och vad vi kan förbättra.
Cirka 3000 kunder har slumpmässigt valts ut att delta och får under kommande veckor ett sms med en länk till enkäten.