Vi höjer elnätpriset med ett genomsnitt på 18 kronor i månaden från 1 januari

Den första januari 2016 höjer vi elnätpriset med ett genomsnitt på 4,7 procent. För en normalstor villa motsvarar det en höjning på cirka 18 kronor i månaden.

Höjningen är den första vi gör på två och vi gör det bland annat för att kunna bygga en ny nätinfrastruktur i anslutning till stadens nybyggnationer såsom Norra Kajen och fler nya bostadsområden. Vi arbetar även för att förbättra tillgängligheten i nätet för färre strömavbrott och ett smartare elnät som ska ge dig bättre förutsättningar att agera energismart.

Den här höjningen till trots så är vi ett av landets billigaste elnätsbolag. Det visar den senaste Nils Holgerssonstudien där vi placerar oss på plats 13 av cirka 170 elnätbolag i landet.

I Västernorrland är vi det billigaste elnätsbolaget enligt samma studie, bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse av en typfastighet som flyttas runt i landets kommuner.

Elnätavgiften är den minsta av tre elkostnader som du har på ett år. Energiskatt och moms samt kostnaden för den el som du gör av med utgör de två största kostnaderna. Den minsta kostnaden betalar du för att elen ska kunna transporteras hem till dig.