Vi söker en upphandlare

Tillsammans med ServaNet AB söker vi en upphandlare till bolagen.
Arbetet innebär bland annat att, i nära samarbete med beställare och sakkunniga, självständigt handlägga kvalificerade upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader.

Läs med och ansök om tjänsten