Vi tvingas höja nätpriserna med drygt fyra procent i januari

En kraftig höjning av regionnätsavgiften, d v s den avgift som Sundsvall Elnät behöver betala för att få ansluta sitt lokala nät till det regionala nätet, gör att bolaget tvingas till en höjning av sin nätavgift mot Sundsvallsborna med ett genomsnitt på 4,5 procent.

För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 11 kronor mer i månaden.

Ta del av hela pressmeddelandet

Läs mer om de nya priserna: