Tillgänglighetsredogörelse för sundsvallelnat.se

Den här sidan beskriver hur Sundsvall Elnäts hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem och anpassa sidan för att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sundsvall Elnät hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga
  • Vissa tabeller och formulärelement är bristfälligt uppbyggda för att skärmläsare korrekt ska kunna återge dess sammanhang.
  • Vissa felmeddelanden i våra formulär har svårt att återges i korrekt sammanhang vid uppläsning av skärmläsare.
  • Tabbordningen är inte logisk för formulären på sidan.
  • Våra engelska sidor är inte i koden specificerade att innehålla engelsk text. Ingen planerad åtgärd.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt skapade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Vissa fält i våra formulär är idag inte anpassade för automatisk ifyllning.

Vår ambition är att ha åtgärdat dessa brister löpande under 2024/25.

Brister gällande subdomäner

Avbrottskarta (avbrottskarta.sundsvallelnat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Vår avbrottskarta har brister gällande möjligheten att kunna navigera endast med tangentbord. Vi tillhandahåller motsvarande driftinformation på vår startsida och därför kommer ingen åtgärd att vidtas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sundsvall Elnäts hemsida.

Senaste bedömningen gjordes den 25 mars 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 25 mars 2024.

Var informationen på sidan till hjälp?