Elinstallatören

Limmet mellan oss och kunden

Som elinstallatör är du länken mellan oss och våra kunder och vi är måna om att vårt samarbete är bra. Därför är det viktigt att du, i ditt arbete, följer våra krav och att du alltid startar ditt ärende på föranmälan.nu

Kroka arm med oss via föranmälan.nu

Vi använder föranmälan.nu för att göra för- och färdiganmälningar. Där kan du, som installatör, följa ditt ärende genom hela processen.

Kom igång med föranmälan.nu

 1. Skapa ett konto för ditt elinstallationsföretag på föranmälan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. Registrera kontaktuppgifter.
 3. Du får inloggningsuppgifter och kan börja använda tjänsten.

Så här går det till

 1. Kunden anlitar ett registrerat installationsföretag.
 2. Elinstallatören upprättar en föranmälan på föranmälan.nu. Beroende på vad för sorts elinstallation som ska göras behöver olika dokument bifogas, exempelvis situationsplan och elcentralritning, se våra tekniska anvisningar Pdf, 991.8 kB, öppnas i nytt fönster. för mer information.
 3. Kunden får en offert och ett nätavtal från Sundsvall Elnät.
 4. När kunden accepterat offerten får elinstallatören ett installationsmedgivande och arbetet kan påbörjas. För juridiska personer skickas fakturan ut i detta skede.
 5. När arbetet är utfört gör elinstallatören en färdiganmälan på föranmälan.nu.
 6. Sundsvall Elnät kontrollerar vid vissa fall och spänningssätter anläggningen.

Tänk på att...

Fylla i alla uppgifter som efterfrågas på föranmälan.nu. Om relevanta uppgifter saknas kommer anmälan att avvisas för komplettering av det som saknas.

Olika typer av anläggningar

Vid anslutning av en ny anläggning får inget arbete påbörjas innan ni får ett installationsmedgivande av oss. Beroende på hur elnätet ser ut i området, hur det är belastat och hur mycket effekt som beställs kan vi behöva utföra åtgärder i nätet för att möta behoven. För att få önskat anslutningsdatum är det därför viktigt att anmäla arbetet i god tid. Se utförliga krav här.

Tänk på att:

 • Bifoga alltid situationsplan och elcentralritning.
 • Placera mätarskåp för villa, lägenhet och fritidshus så att åtkomst kan ske utan tillträde till bostaden.
 • Om färdiganmäld anläggning inte är klar för anslutning och vi måste återkomma vid ett senare tillfälle debiteras installatören en återbesöksavgift, se aktuell prislista.
 • För juridiska personer tillämpas förskottsbetalning av anslutning och fakturan ska vara betald innan anslutning sker.

  För högspänningsanslutning och kabelförläggning, se våra tekniska krav Pdf, 991.8 kB..

Hur lång tid tar det?

Anslutning 16-25 A sker normalt 6 veckor efter accepterad offert och under förutsättning att färdiganmälan kommit in i tid samt att nödvändiga tillstånd från markägare och berörda myndigheter erhålls.

Anslutningar 35 A och större, sker enligt överenskommen tidplan, dock minst 6 veckor efter accepterad offert under förutsättning att färdiganmälan kommit in i tid samt att nödvändiga tillstånd från markägare och berörda myndigheter erhålls.

När en säkringsändring ska göras är det viktigt att som elinstallatör kontrollera den totala effekten på fastigheten som ändringen gäller för. Säkringsändringar i intervallet 16-25 A kan i normalfallet göras utan servisändring.

Tänk på att:

 • Vid en säkringshöjning gör Sundsvall Elnät en bedömning om kapaciteten i elnätet klarar en uppsäkring.
 • Om säkringshöjningen kräver en servisändring tillkommer kostnader för det och en föranmälan om servisändring måste göras av elinstallatören.

En ändring av en befintlig servis kan vara bland annat:

 • Utökning av servisledning,
 • Omskarvning av egen serviskabel,
 • Flytt eller ombyggnad av mätarplacering,
 • Ändring från luftledning till jordkabel.

Tänk på att:

 • Som elinstallatör är du ansvarig för att kontrollera förutsättningarna gällande servisändringen, exempelvis det totala effektbehovet för hela fastigheten.
 • För juridiska personer tillämpas förskottsbetalning och fakturan ska vara betald innan vårt arbete sker.

Byggkraft används vid nybyggnad, ombyggnad, reparation och rivning. Byggkraft anses inte ha en längre varaktighet än 1 år.

Tillfällig anläggning för ambulerade verksamhet eller tillfälliga evenemang anses inte ha en längre varaktighet än 6 månader.

Tänk på att:

 • Vi ansluter max 10 meter från vår anslutningspunkt.
 • Sundsvall Elnät ansvarar för serviskabeln fram till anslutningspunkten och därefter ansvarar vi inte för utlösningsvillkoret.
 • Om färdiganmäld anläggning inte är klar för inkoppling och vi måste återkomma vid ett senare tillfälle debiteras installatören en återbesöksavgift, se aktuell prislista.

Se även vilka krav vi har på tillfälliga anläggningar i våra tekniska krav Pdf, 991.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Vid anslutning av produktionsanläggning är det viktigt att du följer våra tekniska krav. Tänk också på att en brytare av produktionsanläggningen alltid är tillgänglig för Sundsvall Elnäts personal.

Våra tekniska krav hittar du här. Pdf, 991.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utöver ovan nämna anläggningar kan arbeten likt nedan förekomma var på du ska starta ditt ärende på föranmälan.se

Var informationen på sidan till hjälp?