Med solen till hjälp

Bra att veta och handfasta tips för dig som vill bli en elproducent

Dubbelt upp i solcellsanläggningar!

Vi ser en härlig och kraftfull ökning på antalet solcellsanläggningar i vårt nät. Från 2019 har andelen solcellsanläggningar fördubblats för varje år och det är helt i linje med vad miljön, och vi, vill. Vi ser gärna att alla som kan ser över sina möjligheter att hjälpa energiomställningen på traven. Ett sätt kan då vara att installera solcellspaneler. Våra årstider till trots fungerar solceller, i de allra flesta fall, alldeles utmärkt i vårt område. Faktum är att kylan till och med kan effektivisera produktiviteten i panelerna. Ta alltid hjälp av en elinstallatör innan du köper dina solcellspaneler.

Sol i snöiga träd

Vad kostar det att ansluta en solcellsanläggning?

Att ansluta en solcellsanläggning till elnätet kostar ingenting om anläggningen är under 43 kW. Däremot behöver vi alltid säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet i ditt område för att kunna belasta elnätet.

När har jag räknat hem en solcellsinstallation?

En solcellsanläggning är en relativt stor investering där man bör tänka på det långsiktiga sparandet. Att installera solcellspaneler tar i de flesta fall 10-15 år att räkna hem. Utöver ett långsiktigt sparande kan du sälja den el du inte behöver till din elhandlare.

pengar

Vi uppmuntrar till att producera el!

Vi behöver sprida ut elanvändningen över dagen för att minska topparna när många använder el samtidigt, som vid morgonrutinen eller vid matlagning. Med fler elbilar och el-lastbilar behöver vi vara solidariska och välja laddningstider när belastningen är lägre. Eller tvätta på andra tider. Att använda solceller hjälper till att minska trycket på elnätet vilket även vi, som elnätsbolag, vinner på.

Sol i snöiga träd

Hur bra funkar solceller i vårt område?

För att få bästa möjliga effekt behöver du tänka på att placera solcellerna till solens läge och hur många paneler du behöver. Det bästa rådet vi kan ge är dock att rådgöra med de som kan solceller bäst - det vill säga säljarna.

Bra att tänka på

För att du ska få koppla på en solcellsanläggning på vårt elnät behöver din anläggning uppfylla våra tekniska krav för produktionsanläggningar.
Klicka här för att komma till våra tekniska krav.

Kolla in vår prislista för produktionsanläggning och anslutning genom att klicka här.

Var informationen på sidan till hjälp?