Nyanslutning

Luta dig tillbaka och låt elinstallatören göra jobbet.

När du ska ansluta en fastighet till ett, eller vårt, elnät behöver du ta hjälp av en elinstallatör. Installatören blir kittet mellan dig, som kund, och oss som elnätsägare. Det ska vara enkelt att ansluta sig!

Fyrstegsraket i hur du ansluter en fastighet till elnätet

Dina fyra steg

Här följer fyra steg du behöver hålla koll på när du ska ansluta din fastighet. Resten sköter din elinstallatör.

  1. Kontakta ett registrerat elinstallationsföretag. Elinstallatörer vet allt om nyanslutningar och blir din bästa vän under processen. Elinstallatören fungerar som din, och vår, mellanhand.

  2. Be din installatör anmäla arbetet i god tid för att undvika förseningar.

  3. När elinstallatören gjort sitt förarbete skickar vi en offert till dig för godkännande. När du godkänt offerten skickar vi ett installationsmedgivande till elinstallatören och därefter kan arbetet påbörjas. Om du är en juridisk person skickas fakturan till dig när du skrivit under offerten och returnerat den till oss.

  4. När anslutningen är redo att anslutas skickar elinstallatören in en så kallad färdiganmälan.

Längre leveranser på
grund av världsläge

I och med det rådande världsläget är det brist på komponenter och material hos våra leverantörer. Detta medför att leveranstiderna för att ansluta en fastighet till elnätet är längre än i normalfallet. Det är därför viktigt att du tar kontakt med en elinstallatör så fort som möjligt.

Pris- och anslutningsindikation

Fastighetstyp * (obligatorisk)


Vilken typ av anslutning?

Gäller det en ny, eller en utökad anslutning?

Önskat datum för anslutning: * (obligatorisk)
Önskat datum för anslutning:

Bifoga en enklare situationsplan där önskad anslutningspunkt syns.

Frågor & svar

Tidsåtgången påverkas av flera faktorer, bland annat:

  1. Om det finns el i direkt närhet till fastigheten eller inte.
  2. Hur markförhållandena ser ut för att nå fastigheten som ska anslutas.
  3. Hur lång ansökningstiden är hos de myndigheter som behöver godkänna anslutningen eller arbetet som ska utföras.
  4. Hur lång tid det tar att teckna markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare

Därför är det svårt, att på förhand, ge en exakt tidplan för när din anslutning kan vara klar. Vi kan dock garantera dig att vi jobbar så snabbt vi kan för att din anslutning ska bli klar. Generellt tar en anslutning, på 16- eller 25A cirka sex arbetsveckor, under förutsättning att nödvändiga tillstånd från myndigheter och markägare godkänns. Större anslutningar, 35A och uppåt, sker enligt överenskommen tidplan. Dock minst sex veckor.

Kostnaden för att ansluta sig till elnätet varierar beroende av hur nära anslutningen finns i relation till vår anslutningspunkt, men också beroende av vilken säkringsstorlek du behöver. Vill du ha en prisindikation för kostnaden på din anslutning fyller du i vårt formulär här längre upp på sidan. När vi behandlat din förfrågan återkommer vi till dig med en indikation på vad anslutningen kan kosta. Du kan också läsa vår prislista här.

Läs mer om säkringsstorlekar och hur du går tillväga för att säkra ner, eller upp, genom att klicka här.

Var informationen på sidan till hjälp?