Elmätaren - nu ännu smartare

Den nya elmätaren ger dig mätvärden var 15:e minut. Utöver det ger den dig möjlighet att, via den så kallade HAN-porten, optimera din förbrukning och bli mer aktiv på elmarknaden.

Våra smarta elmätare

Bytt är bytt och nu har alla våra 27 000 kunder fått en ny elmätare installerad. Mätarbytet sker eftersom regeringen tagit ett beslut om krav på nya funktioner i elmätare. Funktioner som bland annat möjliggör registrering av mätvärden var 15:e minut, till skillnad från timvärden. Den nya elmätaren underlättar för dig som är intresserad av energibesparingar och som vill vara aktiv på elmarknaden. Dessutom främjar den en tillförlitlig och effektiv nätdrift samt ger möjlighet till en ökad och billigare integration av mikroproduktion, till exempel solel.

Här kan du läsa mer teknisk information om din nya elmätare från Aidon.

HAN-porten

På din nya elmätare sitter den så kallade HAN-porten. HAN står för "Home area network" och möjliggör för dig att kunna läsa ut elförbrukning till, till exempel, en app som din elhandlare tillhandahåller. Dina värden visas då i appen och det blir enkelt att följa, och optimera, din energianvändning.

HAN-porten är som standard avstängd, och för att aktivera den behöver du kontakta oss. När du aktiverat HAN-porten öppnas flera val och möjligheter upp. Med en smart elmätare kan du övervaka din förbrukning i realtid och få åtkomst till dina mätvärden.

Vill du, som näringsidkare, aktivera HAN-porten behöver du kontakta oss via telefon på 060-600 50 20.

Aktivera HAN-porten

Logga in på Mina sidor för att aktivera HAN-porten.

Bild på två flickor som svarar i telefonen.

Kontakta oss!

Har du frågor om elmätaren eller HAN-porten som inte besvarades ovan? Ring oss!

Bild på vägvisare

Sibirien förstärks!

Under våren startar vi upp arbetet med att förstärka elnätet i Sibirien.

Liten flicka som ser förvånad ut

Överraskande hållklart

Ja, det är lika självklart som hållbart för oss att bidra till ett grönare och skönare Sundsvall. Ett Sundsvall som ska klara..

Var informationen på sidan till hjälp?