Vår elmätare Aidon

Nedan beskriver vår leverantör, Aidon, hur elmätaren ser ut och vad de olika knapparna betyder.

Bruksanvisning för din elmätare

Aidon 6534 ESD kan avläsas och styras via fjärranslutning. Enhetens inbyggda brytare kan slås av eller på via tryckknapp alternativt via fjärrstyrning.

Vid behov av att stänga av elektriciteten till er bostad/anläggning: använd företrädesvis brytarens tryckknapp. På detta sätt kommer inte strömförsörjningen till kommunikationsmodulen att brytas och mätenheten kan fortfarande avläsas via fjärr.

Vid elektriskt arbete på anläggningen måste dock anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringarna lossas.

Elmätarens lysdioder och knappar

 

Brytarens lysdiod

Funktionsstatus

Åtgärder

Fast grönt ljus

Elektriciteten är påslagen


Fast rött ljus

Elektriciteten är avslagen

Tryck på brytarens knapp

Blinkande rött ljus

Elektriciteten är avslagen och knappfunktionen blockerad

Kontakta ditt elnätsbolags kundservice. Strömförsörjningen till anläggningen är bruten via fjärr från elnätsbolagets centralsystem.

Lysdioden är släckt
Lysdioden är släckt

Strömförsörjningen till elmätaren är bruten.

Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1) och att alla säkringar är hela.

Vid felsituation

Vid felsituation visas en varningstriangel i displayen.
Om så är fallet, vänligen kontakta vårt kundcenter på 060-600 50 20

 

Mätarens displayvisning

I normal drift visar displayen aktiv mätarställning.
Tryckknappen på högra sidan om mätaren kan ge tillgång till andra värden.

Normal drift

Visning gemom tryckknapp

Aktiv mätarställning

1. Aktiv mätarställning (förbrukning A+)
2. Aktiv mätarställning (förbrukning A-)
3 Momentan effekt (aktiv förbrukning A+)
4. Momentan ström och spanning per fas

 

Aktivera HAN-porten
på Mina sidor

Få bättre koll på din förbrukning genom att aktivera HAN-porten.

Överraskad flicka

Överraskande snabba byten!

På 1035 dagar har vi bytt 27 000 elmätare. Det är 26 om dagen, 782 per månad och i snitt tre byten per timme. Det är supersnabbt!

Var informationen på sidan till hjälp?