Hållbart är självklart!

Här kan du ta del av våra insatser för att främja samhällsansvar och jämställdhet, våra strävanden efter att skapa hållbara lösningar inom ekonomi och upphandling samt vårt arbete för att möjliggöra digitalisering och främja en grönare framtid för Sundsvall.

Hållbarhet

Social hållbarhet

Hur vi främjar mångfald och likabehandling för en hållbar framtid.

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Hur vi skapar ansvarsfulla och ekonomiska stabila lösningar.

Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Hur vi minskar CO2-utsläpp och andra klimatavtryck.

Vi vill vara en ledande aktör i samhället

Sundsvall Elnät spelar en avgörande roll i samhällets hållbarhetsarbete. Vår kärnverksamhet är en av grundstenarna för en hållbar framtid. Hållbarhetsaspekten genomsyrar varje aktivitet vi genomför. Vi strävar mot ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, med fokus på att vara en pålitlig partner i Sundsvalls energiomställning.

Tycker du också att hållbarhet är viktigt? Här kan du läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och om hur Sverige ska arbeta med genomförandet av Agenda 2030.

Hjärta

El - mycket mer än bara lampor som lyser

Mycket av en fungerande och enkel vardag vilar i våra händer. Våra kunder räknar helt enkelt med att vi ska se till att det lyser, vilket är vårt högsta mål. Med andra ord utgör våra insatser en fundamental del av både individernas vardag samt samhällets funktion och infrastruktur.

Vill du veta mer om energiomställningen?

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Lampor

Fortsatt kraftiga investeringar i linje med energiomställningen väntar

Med ett resultat på 59 miljoner kronor gör Sundsvall Elnät ett resultat nära budget på 60 miljoner kronor.

Samarbete är vårt ledord, och det genomsyrar allt vi gör

Samarbete är nyckeln till att lösa de stora utmaningarna som vårt samhälle står inför

Var informationen på sidan till hjälp?