Det här är Sundsvall Elnät

Utforska våra rötter och se hur vi genom åren har formats av våra framgångar, motgångar och spännande partnerskap.

Vår historia

Vi ansvarar för elnätet i centrala Sundsvall med omnejd och på Alnö

Fakta om vårt elnät

Veta om ledningsnätets totala längd eller antalet nätstationer?

Ägare och styrelse

Är du nyfiken på styrelsen eller vilka som äger Sundsvall Elnät?

Nätverk och samarbeten

Här kan du läsa mer om våra samarbeten

Två elingenjörer

Branden 1888 - starten av det kommunala elverket

Året 1888, samma år som den stora branden i Sundsvall, väcktes frågan om ett kommunalt elverk för första gången.

Medarbetare som berättar.

Så får du el till ditt hushåll - en energifull resa

Hur tar sig egentligen elen från kraftverken och hela vägen hem till ditt hushåll?

Fakta om elnätet

Vi ansvarar för elnätet i centrala Sundsvall med omnejd och på Alnö. Tack vare den så kallade områdeskoncessionen inom det geografiska området så är det enbart vi som verkar här. Det står dig sedan fritt att välja vilken elhandlare du vill köpa din el av. Vill du inte göra ett aktivt val är Sundsvall Energi vår anvisningsleverantör av el.

Sundsvall
Kvinna ser på tv

Vad gör vi?

Sundsvall Elnät är ett kommunalt bolag som äger, bygger, driftar och förvaltar elnätet i Sundsvalls kommuns tätort.

Som medborgarägt nätföretag ansvarar vi för en av de mest kritiska infrastrukturerna i vårt samhälle idag – eldistribution.

Vår vision och vår affärsidé

Vår vision är med el gör vi det goda livet möjligt i Sundsvall.

Vår affärsidé är att underhålla och utveckla Sundsvalls lokala elnät för att trygga en god elförsörjning in i framtiden. Med det menar vi att vi finns till för dig som bor och verkar i Sundsvall.

Vi brinner för att utveckla den här staden och i grunden är det vi som ser till att det lyser, och vi rycker ut med full kraft om det inte gör det.

Kvinna ser på tv

El till ditt hushåll eller företag

Det är vi som står för själva tjänsten att transportera elenergi till din bostad eller till ditt företag – om du bor i vårt elområde – i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö. Det ska vi göra till en rimlig kostnad, med få avbrott och med god kvalitet. Vi har dessutom beredskap för att åtgärda fel 24 timmar om dygnet, året runt.

Bredbandsutbyggnad
- Servanet

Som den största av sju delägare till fibernätsbolaget Servanet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. äger Sundsvall Elnät Servanets fiberkablar i marken i Sundsvall.

Är du nyfiken på hur det går till när bredbandsnätet byggs ut?

Sundsvall

Hållbart är självklart!

Läs mer om hur Sundsvall Elnät bidrar till samhällets hållbarhetsarbete.

Var informationen på sidan till hjälp?